Výrobky společnosti Jiří Novák – truhlář jsou testované ve zkušebnách, získávají osvědčení a certifikáty, prohlášení o shodě – to zaručuje kvalitu, která vede ke spokojenosti zákazníka.

© 2011 - Jiří Novák